Arca lui Noe

Arca lui Noe
2007, 800X180X650 cm,
Tehnică mixtă: metal, nuiele,
fibră de sticlă

Share it