Home

Virgil Scripcariu vine din ţinutul fabulos al Bucovinei. Născut într-o comună aflată nu departe de Vatra Dornei, despre care am aflat – de la alţii – că se cheamă Măreţia Mică, se înţelege că va fi măsurat, în copilărie, cu ochiul sau cu pasul, crestele munţilor, seninul cerului, umbra văilor împădurite, calea izvoarelor. Și din această perspectivă pe care toţi oamenii de la munte o poartă întreaga viaţă în suflet a înţeles că există o statornicie peste care vremea își aruncă doar o mantie repede schimbătoare. Sub ea, esenţele subzistă.

 

Doina Mândru